Tillgänglighet är viktigt

I år är det tillgänglighetens år och alla enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade. Att det finns åtkomst och möjlighet att fysiskt komma in och ut ur byggnader har fått stort fokus. Idag har jag varit med i P4 -Radio Skaraborg- och diskuterat tillgänglighet utifrån de förtroendevaldas perspektiv. Det handlade om vikten att ge stöd till den som har funktionsnedsättning att kunna få stöd och hjälp med att fullfölja sitt uppdrag som politiker. Det känns oerhört angeläget att vi på alla sätt ställer upp så att vi får med människor som själva har erfarenhet av funktionsnedsättning. Om vi räknar med att 20% av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning så borde också en femtedel av politikerna ha det. Det borde finnas en representativ återspegling bland de förtroendevalda av befolkningen i stort.

Radio har idag lyft ett angeläget ämne där mycket återstår.

Lyssna till inslaget på P4 Skaraborg