Tre motioner lämnade i Regionfullmäktige

Vi har ett väldigt bra samarbete i vår regionfullmäktigegrupp i Västra Götaland. Vi har haft som tradition att alltid lägga en egen (och fullständig) budget. Där uttrycker vi vad vi vill uppnå det kommande året med vår politik. Där finns en rad mycket goda texter och tankar som vi sedan följer upp på olika sätt under arbetsåret. Idag har jag lämnat några motioner som är resultatet av vårt gemensamma arbete.
Den första är en "gammal" idé om att införa ett Kulturpass. Det är vanligt i storstäderna att turister kan köpa något slags kort som är laddat med en massa erbjudanden. Kulturpasset är tänkt som ett "laddningsbart kort för kulturella aktiviteter. Den andra motionen handlar om att skapa ett regelsystem för de som vill medverka som volontärer i vården. I många andra länder finns det många inom det civila samhället som ställer upp som volontärer, men i Sverige har det varit väldigt många hinder i vägen för detta. Nu vill vi göra det enklare för frivilligarbetare att göra en insats.
Den tredje motionen kommer inte från budgettexterna utan är en idé som är på stark frammarsch, nämligen personalbil. Mer om detta kan man läsa på t ex www.miljobilscentralen.se

Motionerna finns att läsa i sin helhet på www.vgregion.se