UNAIDS: AIDS skördar offer - särskilt kvinnor

Enligt en rapport från UNAIDS, FNs organ för kampen mot HIV/AIDS, så är nu HIV den vanligaste dödsorsaken för kvinnor mellan 15 och 49 år. Att just kvinnor drabbas är att de tvingas ha oskyddat sex. FN menar att 70% av världens kvinnor har någon gång tvingats till oskyddat sex.
Nu har UNAIDS presenterat en femårsplan för att komma till rätta med problemet. Detta påvisar ännu en gång vikten av jämställdhetsarbetet. Ingen ska behöva kränkas.
Kristdemokraternas politik som baseras på allas lika och unika värde är grunden för ett samhällsbygge. Om vi låter män få fortsätta att utnyttja kvinnor så kommer problematiken att bli ännu större. Därför måste vi i våra familjer visa barnen vad ett jämställt förhållande innebär. Livets lektion är den bästa undervisningen.

Du kan läsa mer om UNAIDS på http://www.unaids.org/en/default.asp och ta del av den satsning som bl a Annie Lennox medverkar i; Agenda for Accelerated Country Action for Women, Girls, Gender Equality and HIV, Operational plan for the UNAIDS action framework: addressing women, girls, gender equality and HIV, Uppskattningsvis finns det ca 33 miljoner människor som är HIV-positiva.

DN, Kyrkans Tidning,