Vi vill ha en ägare till länstrafiken i Västra Götaland

Vi hann med att diskutera många frågor i Regionfullmäktige idag. Beslutet om arvode för de som kommer att vara politiker nästa mandatperiod kommer säkert att diskuteras en hel del framöver. Vi hade många olika uppfattningar om vilken "lönenivå" som ska gälla. (Politiker har ju inga löner utan arvoden, men de flesta valde ändå att använda ordet lön under debatten). Dessutom beslöt vi hur den kommande politiska organisationen skulle se ut.

Men dagens mastodontbeslut var ändå frågan om Västtrafik - vår länstrafik. Idag är det 50 ägare, 49 kommuner förutom regionen. Beskedet idag: Västra Götalandsregionen vill bli ensam ägare till Västtrafik från 2012

Regionfullmäktige ställde sig bakom att Västra Götalandsregionen den 1 januari 2012 tar över ansvaret för kollektivtrafiken och blir ensam ägare till Västtrafik. Målet är att alla invånare i Västra Götaland ska ha tillgång till en likvärdig kollektivtrafik oavsett var i länet man bor. Idag är förutsättningarna olika eller mycket olika för länets kommuner. Skillnader i beskattningsbara inkomster, åldersstruktur samt social och geografisk struktur påverkar behoven av kollektivtrafik men också kommunernas möjligheter att ge invånarna likvärdiga tjänster i hela länet.

Ett bra beslut, men som min partikamrat Anders Fasth uttryckte det: Nu gäller det att ta höjd för framtida satsningar. Och då talar vi om miljarder.