"Allas Bertil" läser sagor på förskola

I dagens SLA (tyvärr finns ingen nätupplaga) finns ett reportage om en lokal variant av ett riksprojekt som heter Allas barnbarn. Det handlar om en "äldre" man som heter Bertil och som besöker förskolor och läser sagor. Allas barnbarn är en riksförening för läsfrämjande generationsmöten i förskola och förskoleklasss. Barnbibliotekarierna är ansvariga och ansvarar för de tolv pensionärer som deltar i satsningen. Det är Studieförbundet Vuxenskolan som stått bakom undervisningen.

Eftersom många barn inte träffar den äldre generationen så ger detta projekt barnen en möjlighet att möta en "morfar" eller "farmor" som regelbundet kommer till förskolan.

Känns som ett viktigt projekt där kulturen förenar generationerna. Att läsa för barn är nog något av det mysigaste man kan vara med om. 

Läs mer om Vuxenskolans projekt "Allas Barnbarn" eller surfa in på föreningens hemsida