Dyrare transporter om de rödgröna vinner

Förra veckan gjorde jag några inlägg om de skattechocker som skulle uppstå vid en "rödgrön" valseger. Nu räknar jag ju självfallet med att alliansregeringen får fortsatt mandat.

Men hur skulle det bli om S, MP och V skulle ta makten?

Ett område som jag skrev om var transporter. Nedan följer en uträkning som Stefan Attefall, kristdemokraternas gruppledare och ledamot av Finansutskottet presenterade på en utbildningsdag.

Detta räknas på en 62-tons lastbil.
Om dieseln höjs med 49 öre/liter. Om dieselförbrukningen är 4 l/mil. Och om körstäckan är 10 800 mil per år.

Då skulle skatteökningen på diesel bli 21.200 kr per år.
Kilometerskatten skulle bli 151.000 kr per år
En s k eurovinjett skulle dras av med 12.200 kr/år.

Det innebär att nettokostnaden skulle öka med 160.000 kr per år för transporterna. Detta är för varje lastbil.  Det innebär att avgifterna för kunden/konsumenten stiger, men också att företagaren får ett sämre konkurrensläge om denne har sin tillverkning i glesbygd. De längre transporterna blir då onlönsamma och det finns ännu ett skäl att produkten flyttas.

Jag är övertygad om att den ekonomiska utvecklingen skulle bli sämre om de rödgröna fick ta över skötseln av Sverige. En Alliansseger 19 september skulle ge en möjlighet att fortsätta den framgångsrika utvecklingen av näringslivet.