Ett nyktert Sverige - en utopi eller god vision?

Om alkoholen vore en uppfinning á la 2010 så undrar jag om den skulle tillåtas? Med tanke på de miljardkostnader som den orsakar samhället och framför allt det personliga lidandet som den innebär för hundratusentals personer i vårt land så undrar jag hur vi skulle resonera om det var en aktuell fråga.

Det finns en hel del plus med alkohol, det kan man inte bortse från, men samtidigt så är missbruket på en sådan nivå att vi alla inser att något bör göras. Men de flesta tiger och gör ingenting. Jag är helt på det klara med att det finns bruk och det finns missbruk. Problemet är egentligen inte bruket, men ändå är det just vad det är. Allt positivt om alkohol leder till mer än bruk. Tyvärr är det många som inte klarar att sätta gränserna.

Jag drömmer om att våra barn ska växa upp i vita zoner, helt enkelt vara befriade från att vistas i alkholrelaterade miljöer under uppväxten. Att föräldrar skulle avstå att dricka i barnens närvaro. Och min dröm är att föräldrarna skulle själva, helt frivilligt, göra detta. För barnens skull.

Jag längtar helt enkelt att barn ska få slippa konsekvenserna av föräldrarnas drickande.