Familjen är samhällets grundsten

Denna artikel har varit införd i tidningarna i Skaraborg.

I dag är det internationalla familjedagen. För oss kristdemokrater är familjepolitiken grunden för vårt politiska arbete. Till skillnad från liberalismen, där individen står i centrum, tror vi på att samhället byggs i gemenskap med varandra. Den minsta gemenskapen som samhället bygger på är familjen och den ska, oavsett hur den ser ut, få ett starkt stöd. Om inte familjerna fungerar, ungerar inte samhället. Kristdemokraternas familjepolitik utgår från barnen och deras behov av tid tillsammans med sina föräldrar. Vi kommer att fortsätta arbeta för en förbättring av vårdnadsbidraget och att det ska införas i alla kommuner. Det viktigaste är att familjerna kan göra sina egna val. Den 1 juli 2009 infördes barnomsorgspengen vilket har utökat valfriheten ytterligare. Bland annat innebär detta en etableringsfrihet för familjedaghem eller olika typer av system där familjer samverkar. Möjligheten att köpa hjälp i hemmet till låga priser, det så kallade rut-avdraget, tillhör också familjepolitiken. Reformen har gett tusentals familjer i Sverige mer tid tillsammans. Det är både äldre personer och stressade barnfamiljer som betalar för möjligheten att få mer tid och kraft över till mer än snöröjning, städning och diskning. Sju av tio som i dag använder sig av möjligheten att få hjälp i hemmet är låg- eller medelinkomst tagare. Rut hjälper många människor att få ihop vardagen. Till skillnad mot de röd-gröna partierna vill vi ha kvar avdragen för hushållsnära tjänster. Enligt Sifo säger 81 procent av föräldrarna att de vill ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Hela 85 procent säger nej till en tvångs delning av föräldraförsäkringen.

Ändå basunerar den rödgröna oppositionen ut att de tänker bestämma vem som ska vara hemma med barnen. Att förespråka största möjliga valfrihet i föräldraförsäkringen utesluter inte att man vidtar åtgärder för att förbättra förutsättningarna för jämställdhet. De som förespråkar kvotering stänger däremot dörren för valfrihet och flexibilitet. Dessutom handlar frågan om politikens gränser. Frågan är hur långt man kan reglera människors vardagsliv för att de ska bete sig på ett sätt som bestämmande politiker önskar. 

ANNIKA ECLUND (KD) riksdagskandidat
CONNY BRÄNNBERG(KD) regionkandidat
BO BERGSTEN (KD) riksdagskandidat
EVA-LOTT GRAM (KD) regionkandidat