Glädje att få leva i fred

Idag samlas ett gäng amerikaner i Skövde med anledning av Memorial Day. Det är en av de stora amerikanska federala högtidsdagarna och inträffar den sista måndagen i maj. Då uppmärksammas alla som har tjänat sitt land i krig. Vårt syfte är väl inte i första hand att "fira" dagen, men vår reflektion blir väl snarare glädjen och tacksamheten över att få leva i fred.

Sverige har undkommit en mängd lidanden genom att vi är en nation som inte upplevt krig på många år. Samtidigt är vi påminda om kriget genom våra soldater i bl a Afghanistan. Jag vet inte exakt hur många som finns där i dagsläget, men det är nog uppemot 500 personer. Dagligen möter vi krigets fasor i medierna.

Men jag träffar nästan dagligen personer som flytt krig och konflikter och hör deras berättelser. Man blir ödmjukt tacksam att man får leva i fred.

Fred är ingen utopi - det är en möjlighet som framför allt bygger på sunt förnuft. Tyvärr verkar det som att politiken ofta strular till det.