Kvoteringsdebatten fortsätter

Det är intressant att följa diskussionerna om kvotering av föräldraförsäkringen. Det verkar som att de allra flesta föräldrar vill själva avgöra vem av föräldrarna och hur länge de ska vara hemma hos barnen. Däremot verkar de röd-gröna fortsatt envist hävda att politikerna ska avgöra vem som ska vara hemma.

Jag anser att makten ska vara hos föräldrarna. De ska tillsammans fatta beslut vem som ska vara hemma. Vi kristdemokrater menar att makten ska flyttas från politikerna till föräldrarna.

Vi säger alltså: Ge oss makt att ge er makt!