Natur och kultur bidrar till det goda livet

Inför Kristi Himmelsfärdsdagen har jag tittat i tidningarna och tagit del av utbudet som erbjuds. Kyrkorna inbjuder till en viktig kyrkodag, vissa passar på att göra det som "gökotta". Mängder av olika konst- och kulturrundor erbjuds. Det verkar som att "öppna ateljéer" och att åka runt på konstrundor har blivit en allt viktigare tradition under denna helg. Runt om i landet manifesteras också Folknykterhetens Dag. Den har också blivit allt viktigare med tanke på att alkoholkonsumtionen ökar. Det är också många människor som utnyttjar vår unika allemansrätt och ger sig ut i skog och mark för att ta del av vårens underbara kvalitéer.
Alltså är detta en helg för att umgås, berikas och göra nya upplevelser. I Västra Götalandsregionen har vi kallat vår vision om framtiden för "Det Goda Livet".

Vår till gång till Natur och Kultur gör att våra förutsättningar att leva Det Goda Livet ökar.

Samtidigt så går våra tankar denna dag till alla de barn som drabbas av missbruk. Barnen verkar alltid vara de stora förlorarna då vuxna missar det goda livet.