Politiker är okända

Idag fick vi en genomgång av Sanna Johansson, forskare vid SOM-institutet som berättade om trender i Västsverige för regionstyrelsen. Forskarna vid Göteborgs Universitet har under många år gjort mängder av mätningar och kan konstatera att förtroendet är som störst för hälso- och sjukvårdens och tandläkarnas företrädare.

För oss politiker brukar det alltid vara intressant att se om allmänhetens förtroende för oss som är förtroendevalda. Tyvärr får vi åter konstatera att de flesta regionpolitiker är relativt okända och flera är inte heller särskilt populära bland allmänheten.

Kul som kristdemokrat att vår gruppledare Monica Selin finns med bland de mer kända och har positivt förtroendetal. En del politiker har alltså negativt.

Den ende som är hyfsat känd är moderaternas gruppledare och f d partisekreterare, Jonny Magnusson, som är den mest kände av alla i regionen.

Kommentarer till undersökningen finns bla på Radio Skaraborg och Radio Väst.

Men det verkar inte bara vara regionpolitiker som är okända. SKTF har gjort en koll bland invånarna i Gävle och det visade sig att många kunde inte namnge en enda politiker. (GD.se)

Det är intressant att notera i båda undersökningarna att många unga människor (var fjärde) kan tänka sig att engagera sig politiskt.

Så slutsatsen av dessa rapporter blir väl att vi måste ut och möta ändå fler människor.