Sverige påverkar med sin syn på alkohol

Sverige, i klartext Maria Larsson, vår folkhälsominister, har lyckats påverka omvärlden och nu är en global alkoholstrategi på väg att antas. WHO har nu tagit första stegen mot den första globala strategin mot skadligt alkoholbruk. Det har gjorts försök tidigare men den väldiga alkoholindustrin har kraftfullt motarbetat detta.

I Sverige ser vi alkoholen som en del av vårt folkhälsoarbete, men i andra delar av världen ser man på frågan på ett helt annat sätt. Ibland diskuteras det enbart i samband med jordbruksfrågor eller i andra fall i samband med trafikområdet. De allra flesta politiker ser skadorna av alkoholen men vill ändå inte erkänna att det är ett problem.

Många hävdar att bruk av alkohol är OK, men att vi ska se till att det inte övergår till missbruk. Problemet är att allt missbruk har börjat med bruk. Tyvärr är det många som inte kan dra gränsen och enbart hålla sig till bruk.

Några av huvudtankarna i rekommendationen;

  • Förbjud eller begränsa alkoholreklam riktad mot unga.
  • Satsa på mer aktiv prispolitik: höjd alkoholskatt, förbud mot säljkampanjer, alkoholreor och enhetspriser.
  • Sälj alkohol i licensierade affärer eller statliga monopol, med reglerade dagar och öppettider.
  • Inrätta minimiåldersgränser för inköp och konsumtion av alkohol.
  • Förbjud eller begränsa alkoholreklam riktad mot unga.
  • Satsa på mer aktiv prispolitik: höjd alkoholskatt, förbud mot säljkampanjer, alkoholreor och enhetspriser.
  • Sälj alkohol i licensierade affärer eller statliga monopol, med reglerade dagar och öppettider.
  • Inrätta minimiåldersgränser för inköp och konsumtion av alkohol.

Bedömare säger att strategin är "en historisk milstolpe för WHO"

SvD, Drugnews, Accent, Maria Larsson, Kristdemokraterna,alkohol, alkoholpolitik