Tyskland inför förbud mot naken blankning - Eurons räddning?

Det verkar som att uppfinningsrikedomen på den finansiella marknaden avseende olika finansiella instrument verkar aldrig sina. För oss som inte är ekonomer och finansexperter verkar konstuktronerna ha skenat iväg och troligtvis var alla "paket" som skapats den verkliga anledningen till finanskrisens snabba och obarmhärtiga genomslag. Om det finns luftslott i någon bransch så verkar det vara på finansmarknaden.

Euro är utsatt. Oron på marknaden de senaste dagarna verkar skaka om. Riksbankerna runt om i Europa har hög beredskap och projektet kring Euron kan anses hotat. Stödköp är i regel första steget och brukar vara verkningsfullt, men just nu verkar börserna skaka.

Tyskland har infört naken blandning avseende i första hand statsobligationer, så kallade CDS-instrument baseradepå dessa obligationer, men även avseende aktier i de största finansföretagen i landet. Enkelt uttryck innebär detta att ingen kan sälja ett finansiellt instrument utan att äga det. Konstruktörerna bakom detta ser nu att ännu en finansiell konstruktion går om intet och pengarna verkar snabbt flyttas tll andra marknader. Detta riskerar att drabba de europeiska börserna väldigt snabbt och därmed är också Euron som valuta skakad.

För oss som inte är inom den finansiella marknaden så skakar vi på huvuduet och begriper inte hur en produkt kan finnas om det egentligen inte finns några ägare till den. Inte heller hur man kan sälja det till någon om man inte är ägare. Ändå mer förbryllad blir man att någon vill satsa pengar på det. Men marknaden har verkat lita på naken blankning och sett en möjlighet att göra sig en hacka på det. Därmed har ett visst finansiellt förtroende funnits, men den stora nackdelen har varit att detta varit drivande för spekulation.

Jag lyssande idag till Angela Merkel som talar sig varm för Euron och vikten att rädda den gemensamma valutan. Själv måste jag inse att argumenten för Euron verkar falla gång på gång. Jag röstade emot införandet av Euron och har ännu inte övertygats om att mitt ställningstagande var felaktigt.

Flera av de europeiska länderna har uppenbarligen levt långt över sina tillgångar och varje uns av god ekonomisk hushållning verkar ha lämnat agendan för finansministrarna. Grekland har uppmärksammats men frågan är om det inte blir en rad länder som kommer att "kris-stämplats" ändå mer. Hur är egentligen läget för England, Portugal och Spanien? Blir något av dem nästa "värsta-exempel".

Det känns skönt att ha Anders Borg och Mats Odell som Sveriges främsta ministrar inom detta område. De har koll på läget och har skickligt lotsat Sverige genom krisen. Men vi ser också att krisen har utvidgats och förvärrats, så våra ministrar har nog en hel del att göra även framöver.

Läs mer på SvD

V i får följa händelseutvecklingen....1