Vad Alliansen lovar att INTE göra

Alliansen ger nio löften inför valet. De är lite annorlunda än vad som vanligen gäller. Nu handlar det inte om vad man vill göra, utan om vad man INTE vill göra.

De nio löftena är

1. VI LOVAR ATT INTE HÖJA SKATTEN FÖR VANLIGA LÖNTAGARE
2. VI LOVAR ATT INTE RISKERA STATSFINANSERNA GENOM OFINANSIERADE UTGIFTSLÖFTEN
3. VI LOVAR ATT INTE GÖRA DET DYRARE ATTANSTÄLLA UNGA
4. VI LOVAR ATT INTE AVSKAFFA RUT OCH ROT
5. VI LOVAR ATT INTE ÅTERINFÖRA FASTIGHETSSKATT OCH FÖRMÖGENHETSSKATT
6. VI LOVAR ATT INTE FÖRTIDSAVVECKLA KÄRNKRAFTEN
7. VI LOVAR ATT INTE INFÖRA KILOMETERSKATT
8. VI LOVAR ATT INTE KVOTERA FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN
9. VI LOVAR ATT INTE SKJUTA UPP FÖRBIFART STOCKHOLM

Läs  mer om löftena på http://kristdemokraterna.se/