Vad vill du kämpa för?

Det känns som att valrörelsetemperaturen höjs.Fler blir intresserade av politik, eller de ställer i alla fall fler frågor. Under en mandatperiod så är det inte lika många som aktivt söker upp en politiker som det är under en valrörelse. Det känns bra att väljarna vill sätta sig in i frågor.

För min del har jag fått frågan vad som är din viktigaste valfråga.

Jag säger: FAMILJEN. Utan fungerande familjer får vi inget fungerande samhälle. Allt det som handlar om hänsyn, respekt, omsorg, solidaritet och rättvisa är sådant som grundas i den lilla och nära gemenskapen.

Familjen behöver stöd, men också mer makt. Det som familjerna kan själva bestämma över måste de också få göra. Alltför många politiker vill bestämma åt familjerna. Det tycker jag är fel och budskapet blir: Mer makt åt familjen, mindre åt politiken. Vem som ska vara hemma när barnen är små, vilken skola de ska gå på, vilken vårdcentral som ska väljas eller vilket äldreboende som bäst passar farmor, det är några exempel på frågor som ska avgöras vid köksbordet.