Våld som orsakar enormt lidande

Idag har jag varit på en föreläsning av Sören Sanz, vårdchef på Södersjukhuset, och ansvarig för deras akutverksamhet. Föreläsningen som var en del i en temadag anordnad av Drogförebyggarna handlade om både droger och våld. De flesta våldsbrott sker under påverkan av alkoholen.

Sanz visade ett stort antal bilder på skadade personer och redogjorde för de konsekvenser, ofta ett livslångt lidande, som slag och sparkar riktade mot kroppen ger. Det var en ruggig tillställning och man kan inte förstå krafterna bakom detta meningslösa våld.

Södersjukhuset som har en av landets största akutmottagningar ser ett stort antal våldsoffer och gör allt som står i deras makt för att lindra skadorna, men tyvärr får många av patienterna allvarliga och livslånga men som en konsekvens av våld.

Det finns många intressanta länkar för den som vill läsa vidare.

Sören Sanz rekommenderade själv att vi skulle ta del av www.rav.se (Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade).

En intervju på Brottsoffermyndighetens hemsida är visserligen några år gammal, men känns ändå aktuell.

Det fins väldigt många anledningar att ta kraftag mot våldet och skapa det trygga samhället. Här behövs allas insatser.