Vänsterpartiernas skattepolitik slår hårt mot Skaraborg

Ibland blir en del debattartiklar liggande innan de publiceras. Den här skrev jag strax efter att de rödgröna partierna presenterade sin budget som många kallar en skattechock. Nedan följer några av tankar som jag haft skuggbudgeten och som publiceras i tidningarna i Skaraborg.

De röd-grönas politik slår hårt mot Skaraborg

De flesta skaraborgare har fått det betydligt bättre sedan alliansregeringen tog över makten. Inför höstens val har de röd-gröna presenterat sina planer som omfattar avskaffande av avdrag för hushållsnära tjänster, chockhöjning av bensinskatten, kilometerskatt på transporter, återinförd förmögenhetsskatt, försämrade jobbskatteavdrag och det ser också ut som att vårdnadsbidraget är hotat.

Slår hårt mot landsbygden

Många av oss lever på landsbygden. Ökade kostnader för transporter leder till att gapet mellan stad och landsbygd ökar. Föräldrar måste i mycket hög grad skjutsa sina barn på landsbygden till och från deras fritidsaktiviteter då kollektivtrafiken ofta inte kan användas. Om bensinskatten ska höjas med 49 öre per liter, som föreslagits, slår det hårt och orättvist mot dem som är beroende av bilen.

Men den största faran ligger nog i förslaget om ökade kostnader för transporter. Många företagare är beroende av export. Dessa transporter går ofta via Göteborgs hamn. Vi har strävat efter att bygga stråk för godstransporterna så att företagen har goda kommunikationer med hamnen. Om deras kostnader för transporter ökar finns det en stor risk att de överväger att flytta sin verksamhet närmare hamnen.

Slår hårt mot den enskilde

Många löntagare kvitterar ut 13 månadslöner per år eftersom skatten sänkts kraftigt. För en undersköterska vid Skaraborg Sjukhus så handlar det om ca 1300 kr per månad. Genom att använda www.jobbskatteavdrag.se kan man själv se hur mycket pengar extra man fått genom den nya politiken. Skulle de rödgröna vinna så kommer skatten att höjas. För de som har tillgångar så blir det återigen skatt på förmögenheten. Avdragen för hushållsnära tjänster ser också ut att försvinna och troligen har man inte råd att fortsätta med denna servicetjänst om avdraget försvinner. Enligt Almega har detta skapat nästan 11 000 arbeten i Sverige. Troligtvis blir många av dem utan jobb om avdragen försvinner.

Skaraborg har stora förutsättningar

Under de senaste åren har många positiva trender synts i Skaraborg. Arbetsmarknaden har utvidgats, kommunikationerna ökat och kommunerna satsar gemensamt på besöksnäringen. Flera attraktioner har förstärkts eller tillkommit och det råder en optimism, trots att vi varit med om en oerhört stark finanskris. Denna framtidstro beror till stora delar på en ansvarsfull regering, men också på det faktum att skatten sänkts så att det blivit mer pengar över i plånboken.

Jag kommer att verka för att Alliansen får fortsätta sitt viktiga arbete och hoppas också få se en stark allianssamverkan i Västra Götaland. Det tror jag bådar gott för skaraborgarna.

Conny Brännberg (KD)
Kandidat valet 2010