Debatten om KDs framtid fortsätter - nu på Newsmill

Intresset för att delta i samtalen kring Kristdemokraternas framtid är stort. Tidningen Dagen ägnade stort utrymme åt frågorna och idag skriver KDUs kriskommission på Newsmill. Idén med debatten är att den ska vara transparent, dvs öppen och synlig. Medlemmar och sympatisörer som bryr sig om partiets framtid ska komma till tals. Den särskilda framtidsgrupp som tillsatts och som leds av Michael Anefur har också vädjat om inspel. Det är en frigörande debatt. Ledande politikers ansvar och roll i valrörelsen diskuteras, profileringen av valfrågor