Konferens om landskapskonventionen

Under några dagar har vi genomfört en europeisk konferens kring Landskapet och Turism. Sverige ratificerade den europeiska landsdagskonventionen förra veckan och därför var det färskvara för oss svenskar. Västra Götalandsregionen stod som arrangör tillsammans med två internationella organisationer. Den ena RECEP-ENELC är en sammanslutning som arbetar med genomförande av konventionen. Den andra NecsTourR verkar för att åstadkomma en hållbar turism i Europa. Jag har varit med på några samlingar tidigare med NecsTouR och det känns som att vi har mycket att lära men också en hel del att tillföra.

Eric Nanchen, en av eldsjälarna kring arbetet med hållbar turism ledde en intressant paneldiskussion som sammanfattade konferensen. Företrädare för olika organisationer medverkade och gav sina synpunkter på arbetet med landskapet och turism.


Det är intressant att lyssna till olika företrädare som talade om landskapet. Det finns mängder av olika infallsvinklar men tanken med konventionen är att vi ska verka för att såväl bevara som utveckla landskapet. Hållbarhet handlar om att se till de ekonomiska intressena men också de ekologiska och självfallet ska allt också vara i samklang med den sociala dimensionen. Att få vara med på en konferens under flera dagar och lyssna till internationell erfarenhet är mycket givande.

Idag ordnades några efterkonferenser. Några av deltagarna åkte till Akvarellmuseet och jag hängde på en grupp som möttes i Skara. Det var på Hushållningssällskapet och bland annat deltog företrädare för CIVILSCAPE som talade om hur idé-burna organisationer verkar för landskapets bästa. Eftersom vi har mängder av föreningar och organisationer med intresse för landskapet så gav dagens diskussioner många goda uppslag. Nu gäller det att staten, regionen, kommunerna och framför allt medborgarna finner former för en god samverkan. På bilden ovan talar Franco Illianello, tidigare chef för turistfrågor för kommissionen.