Kristna irakier måste få stanna

All flyktinghantering måste vara rättsäker. Lag ska gälla och inför domstolen ska alla vara lika. Ingen ska särbehandlas. Migrationsverket har noga tagit del av de utredningar som gjorts avseende krista irakier och i välditg möjliga fall blir det avslag. Hur kan detta komma sig? Jo, Migrationsverkets bedömning är att kristna inte riskerar förföljelse i Irak. Därmed behöver man inte erbjuda skydd i Sverige.

Men den viktiga frågan blir på vilken grund som Migrationsverket har då de fattar beslut om avvisning? Det lär vara så att det bedöm utifårn en bedömning gjord 2007, enligt media. Detta förfaller inte bara märkligt utan det ställer också frågan om avvissningar är rättsäkra? Har verkligen rätta bedömningar gjorts?

I media framstår Migrationsverkets personal som trovärdig och bedyrar att de följer svenska regler. Däremot har Europadomstolen bestämda synpunkter och har till och med stoppat avvisningar.

Kan det vara så att Migrationsverket gör bedömningar som en gång var riktiga, men idag inte är i enlighet med den ordning som råder i Irak? Många personer som jag mött som är kunniga på situationen i Irak menar att det finns bara ett rättsäkert alternativ: Stoppa alla avvisningar omgående.

Det är skönt att Europadomstolen medverkat till inhibition i flera fall, men nu ropar skallen runt om i landet att stoppa alla avvisningar och ge de kristna irakiska flyktingarna uppehållstillstånd i Sverige.