OM Craftivism och Do It Yourself

Idag har jag varit på konferens i Stockholm. Över 200 intresserade hemslöjdare mötte upp och det blev många intressanta föreläsningar.
Bo Isenberg från Malö Högskola talade om arbete med utgångspunkten att människan är hantverkare i sin själ. Patrik Hadenius, redaktör för Språktidningen gjorde intressanta paralleller mellan det ökade intresset för språk, inte minst genom Fredrik Lindströms TV-program och begreppet hemslöjd.
Otto von Busch, från HDK, talade om craftivism och gav exempel från den kraft som finns i rörelsen. Från USA kom en av auktoriteterna inom området Faythe Levine som gav många exempel på utveckling av hantverk i USA. Hon menade att craftivisim inte kan definieras. Hon gav många intressanta exempel på utvecklingen av DIY (Do it Yourself).
Sajten Zickermans Värld fick också sin officiella start. Där finns föreläsningarna om du är intresserad att ta del av dem.

Det gavs också tillfälle att ta del av konstslöjdsalongen på Arkitekturmuseet. 

Det är intressant att notera att handens kunskap har en rejäl renässans. Allt fler ägnar sig åt skapande med sina händer och intresset för odling verkar öka. Att vara nära naturen och ta del av dess processer är en del av det goda livet. För några år sedan talade vi FAST, nu är det mer SLOW.