Storytelling från Indien

2007 var vi på en resa i Karnataka i Indien och träffade företrädare för flera kulturinsitutioner. Vi besökte Kathalaya i Bangalore som är center för en organisation som sysslar med story telling. Ett samarbete inleddes mellan Västra Götland och delstaten Karnataka. Kathalayas ledare Geeta Ramanujam har sedan dess besökt Sverige vid flera tillfällen. Nu är hon tillsammans med några kollegor på en berättarfestival i Sverige.

Vi är mycket glada över det samarbete som vi utvecklat med delstaten Karnataka. Göteborgs Universitet har medverkat till att en filmhögskola startar. För en tid sedan var det dans bl a i Vara Konserthus med en dansgrupp från en spännande verksamhet vid Attakkalari Centre for Movement Arts.

Jag var med idag på Världskulturmuseet och lyssnade till Geeta och hennes kollega Usha Venkatraman som berättade sagor för barn som deltog med liv och lust i berättandet. 

Läs mer på vår hemsida om utbytet med Indien.