Uppdragen för nästa mandatperiod

Nu börjar de flesta uppdragen bli klara inför nästa mandatperiod. Jag är mycket tacksam för det starka stöd som jag fick i valet. Jag hade många personkryss 2006 men fick ändå fler detta val. Det är med stor ödmjukhet som jag tar mig an de kommande uppgifterna. Under de kommande fyra åren blir det politik på heltid för min del. Jag brinner för möjligheten att få vara med och skapa ett mänskligare Sverige.

Dessa uppdrag är klara:

Kommunfullmäktige i Skövde - ordinarie ledamot
Ordförande för kommunfullmäktige i Skövde (Tredje gången jag blir vald)
Kommunstyrelsen i Skövde - ordinarie ledamot
Ordförande för Skövdes turistbolag

Regionfullmäktige Västra Götaland - ordinarie ledamot
1:e vice ordförande för regionfullmäktige
Ersättare i regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen
Ledamot av regionstyrelsens ägarutskott
Vice ordförande för Västsvenska Turistrådet

Utöver detta är jag
Ledamot av Beredningen för Kultur och Fritid på Sveriges kommuner och landsting
Vice ordförande för Nämnden för hemslöjdsfrågor
Ledamot av insynsrådet för CSN