Västsvenska Turistrådets webb ger bra info

Under de senaste åren har stora resurser lagts på IT-utveckling hos Västsvenska Turistrådet. Nästan alla kommuner i Västra Götaland är nu med och bygger upp det enorma informationsutbudet kring turismen som nu finns on-line.

Västtrafik - vårt regionala trafikbolag - har visat stort intresse och i strävan att ha ett hållbart resande har kollektivtrafiken stor betydelse.

Ett exempel från Skövde är exponeringen av evenemanget Stad i Ljus som arrangeras nu till helgen. På hemsidan är kopplingen till Västtrafik det första man möter. Där kan man fylla i sin avresort och få då access till den databas som Västtrafik använder för resor. På ett enkelt sätt ser man hur man reser kollektivt till Skövde.

Detta är ett exempel på en framgång kring samverkan mellan två av våra regionala bolag. Stort fokus finns nu på att göra både resandet och vistelsen så hållbart som möjligt. Allt fler resenärer ställer krav på en långsiktigt hållbar turism och Västsvenska Turistrådet arbetar intensivt med att gå i bräschen för detta.