Avtackning i regionfullmäktige

Mandatperiodens sista regionfullmäktigemöte genomfördes idag. Några har valt att lämna politiken medan andra har fått ett besked från väljarna att de inte har stöd för att vara kvar. Det var alltså blandade känslor idag. Helt klart är att många av regionens "arkitekter" nu lämnar fullmäktige.
Hans Aronsson har varit en mycket duktig ordförande och det blir inte lätt för den som ska efterträda honom. Regionen ordnar ett särskilt avsked för honom nästa måndag.

Det är många tongivande politiker som lämnar. Några är t ex Stefan Kristiansson (MP), Johnny Nilsson (S), Roland Andersson (S), Kent Johansson (C) för att nämna några av regionstyrelsens ledamöter.

Min partikamrat Anders Fasth, blev visserligen avtackad idag, men lämnar inte Regionfullmäktige eftersom han är kvar som ersättare. Under en period var han regionråd och har arbetat i huvudsak med frågor kring regional utveckling. Han var en av de politiker som skrev under överenskommelsen om att bilda Västra Götalandsregionen. På bilden är han tillsammans med Johnny Nilsson och Roland Andersson.