Internationella barndagen

I dag är det internationella barndagen. Tanken är att alla länder som ställer upp bakom FNs konvention om barnens rättigheter ska utlysa en särskild dag för barnen. Sverige har valt den första måndagen i oktober.

Barn har behov men också rättigheter. Barnkonventionen har funnits sedan den 20 nov 1989 men vi kan tyvärr konstatera att många barn far illa. Inte minst visar BRIS detta.

Vi kristdemokrater talar om familjens betydelse. Alla barn har rätt att få växa upp i trygghet. Därför är det viktigt att föräldrarna också har ett starkt stöd. Ett sätt att stötta är att ha särskilda familjecentraler. Det har visat sig vara en riktigt bra satsning.