KD - ett parti för människovärde, förvaltarskap och personlig frihet

Det pågår många samtal om Kristdemokraternas framtid. Medierna har de senaste dagarna haft ett flertal artiklar som tar upp framtiden för partiet.

Idag anordnade Civitas ett frukostseminarium med rubriken "bära eller brista". Det blev ett intressant och reflekterande samtal med Felicia Svaeren, Sanna Rayman, Stig-Björn Ljunggren och Michael Anefur. En engagerad publik ställde många frågor och inlägg.  
Lennart Koskinen hann inte fram på grund av snöovädret men via telefon kunde han tidvis delta.

Han skissade på en livets behovstrappa och talade om att vi måste ha något att leva av, någon att leva med och något att leva för. Här menar han finns ett utrymme i svensk politik för Kristdemokraterna. Jobb talar alliansen varmt om, till stora delar som en motsats till ett bidragssamhälle, men då det handlar om gemenskap och existentiella frågor så finns det ett behov hos svenskarna där en tydlig kristdemokratisk politik kan komma till tals.

Idag skrev också Göran Hägglund en intressant artikel i DN om partiets behov av förnyelse. 

Det kommer fram många goda idéer i samtalen och partiets framtidsgrupp, ledd av Michael Anefur, har en stor uppgift framför sig.

Göran skriver och sammanfattar att kristdemokraterna är ett parti för människovärde, förvaltarskap och personlig frihet.