Kris betyder vändpunkt

Idag kommer Kriskommissionen tillsatt av KDU med sin rapport om framtiden för Kristdemokraterna. Det sker på en presskonferens idag och följs upp i ett seminarium i kväll. Dessutom finns en debattartikel på DN.

Jag tillhör dem som anser att ett namnbyte är inte rätt väg för partiet. Däremot behöver vi ha en intern debatt om namnet så att vi är överens om att i vårt namn deklarera den värdegrund som partiet bygger sin politik på. I några tusen år har den kristna etiken influerat samhällen och det finns inget som tyder på att idéerna är mossiga. Snarare tvärtom, de är aktuella och behövs mer än någonsin. Däremot måste de paketeras och kommuniceras på annat sätt. Om så inte sker kommer partiet att förbli ett 4 %-parti.

Vi som skriver debattartikeln hoppas att den drar igång debatten och att KD blir en snackis framöver.

djustd

Kikar in...Ha en fin dag, kram! =)

Bengt Held

Hej!Jag har på min blogg Helds HBT-nyheter kommenterat debattartikeln.http://bengtheld.blogspot.com/2010/10/joda-kd-har-faktiskt-problem-med.htmlFrån bloggposten"Till viss del har de rätt i att det finns fördomar om Kristdemokraterna. Både bland HBT-personer och övriga befolkningen är det en del som fått för sig att i princip alla kd-politiker hatar homosexuella och är emot alla HBT-reformer. Så är det inte.Men kd har problem med en homofientlig falang, som har fått större betydelse i partiet efter att flera av dem kryssat sig in i riksdagen. Bland de värsta homofoberna är Tuve Skånberg och Anneli Enochsson. Men givetvis också Lennart Sacredéus som dock försvann från riksdagen i år eftersom partiet förlorade sitt mandat i Dalarnas län. Kristdemokraterna accepterar homofientliga kommentarer från sina politiker som de aldrig skulle gjort om någon av dem sagt motsvarande saker om invandrare.Orsaken är nog att Kristdemokraterna som parti var tydligt homofientligt fram till ca 1998. Därefter har partiet ändrat sig något. Men ännu år 2010 är det enkelt att konstatera att kd ofta är ensamma tillsammans med sd om att inte vara för centrala och viktiga HBT-reformer.Här är några exempel där kd ännu inte sagt ja till reformer.Reformer som riksdagen redan sagt ja till.Könsneutral äktenskapslag.

Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.Likställd adoptionslag för samkönade och olikkönade par.

Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.Inseminationer av lesbiska kvinnor vid kliniker.

Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.Nya HBT-reformer.Föräldrapresumtionslagen ska gälla lika för gifta samkönade och gifta olikkönade par.

Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.Avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.Tillåt transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggsceller) för att efter "operationien" kunna bli biologiska föräldrar.

Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.Sverige bör jobba för en HBT-konvention i FN.

Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.EU bör avgöra att alla homoäktenskap och partnerskap som ingåtts i ett av dess länder ska godkännas när paret flyttar till ett annat land i unionen.

Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner.

Alla riksdagspartier är för förutom m, kd och sd.Förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen.

Alla riksdagspartier är för förutom s, m, kd och sd.Det hade varit en sak om kd varit emot och tvekat om ett fåtal HBT-reformer men det är ju tydligt att Kristdemokraterna ideologiskt är närmare Sverigedemokraterna än övriga riksdagspartier inom HBT-politiken."Bengt