Lever vi i en bostadsbubbla?

Svenska fastigheter är övervärderade. Enligt The Economist handlar det om hela 40 procent i övervärden. Runt om i världen har priset på fastigheter sjunkit eller legat still under finanskristen. I Sverige däremot har priserna ökat. Då räntan har varit oerhört låg så har många kunnat leva kvar i sina hus. Om däremot räntan nu kommer att öka kommer det att bli svårare för många att bo kvar. Om dessutom priserna skulle falla kommer det att bli svårare att sälja och däremed skulle en besvärlig situation kunna inträffa även i Sverige.

Nu är förhoppningarna att räntan blir kvar på en låg ränta och att marknaden behåller ett stabilt läge. Men exemplen från andra länder visar att det kan gå snabbt utanför och det kan bli något av en snöbollseffekt i så fall.

Enligt Expressen som skriver om detta är dock den svenska bedömningen att trots övervärderingen verkar folk vara beredda att betala till rådande marknadspris.