Öringsafari i Hjo

I det becksvarta mörkret lyste skenet från ett antal ficklampor. Ljuset riktades ned i det brusande vattnet och plötsligt hördes:
- Där står en stor en.
Det är öringsafari i Hjo-åns dalgång. Ett 25-tal personer vandrar utmed ån under sakkunnig ledning och imponeras av ett stort antal öringar som är på väg uppströms för att leka.
Sedan 1980-talet har Hans-Göran Hansson verkat som en genuin eldsjäl för ett projekt som ser ut att verkligen lyckas. Uppskattningsvis är det 1000 leköringar som varje år finner sin väg från Vättern upp i Hjo-ån för att leka. Förr, innan alla dämmen, vandrade öringar många mil upp i de vattenrika markerna i Hjo, men sedan ett stort antal hinder byggts för att utnyttja vattenkraften har de naturliga lekplatserna blivit omöjlig att nå.

Hjoåns sträckning är från Mullsjön till Vättern. Men förr kunde öringarna vandra genom sjön och vidare in i de tillrinnande bäckarna.

Öringsafari är ett varumärke och kan endast ske på denna plats. En öringsafari går till så att besökarna (anmälan via Hjo turistbyrå) samlas i Grebbans kvarn i Hjoåns dalgång. Den tredje våningen är platsen för en introduktion där projektet beskrivs och man får en introduktion till öringens liv. Därefter så går man utmed vattenströmmarna i mörkret och lyser för att försöka se någon öring.

Såg vi då någon fisk? Jo, då, ett stort antal. De största öringarna uppskattades vara ca fem kilo. Några av dem var säkert utmattade efter en intensiv lek eftersom de verkade mest vila och brydde sig inte alls om ljusskenet. Man fick då en ordentlig titt på de vackra fiskarna som under leken inte alls ser ut som de silverblänkande kamraterna ute i Vättern. Andra fiskar tog fart då ljuset träffade dem och man fick syn på en imponerande stjärtfena i vattnet som snärtade till.

Efter vandringen blev det reflektioner och eftersnack i samband med avslutningsfika i kvarnen.

För den som är fiske- och naturintresserad är öringsafarin att rekommendera. Entusiasterna för projektet arbetar nu med att söka medel och i samband med Hjo kommuns 600-års-jubileum hoppas man att flera hinder är undanröjda och att öringen kan vandra ändå högre uppströms. Ett tidigare delprojekt invigdes av dåvarande landshövdingen Göte Bernhardsson och inför 600-års-festen hoppas man att kronprinsessan Victoria kan inviga de nya vattenvägarna för öringen.
Magnus Johansson

Hej Conny! Ursäkta att jag inte kommenterar ditt inlägg här ovan; jag vill bara tipsa om en kristdemokrats blogginlägg och tillhörande kommentarer på http://danielsturesson.blogspot.com/2010/10/vilken-te-fest-har-pm-gatt-pa.html

Anonym

Jag lyssnade på Naturmorgon idag och ett inslag om öringsafari i lilla staden Hjo!

Hälsar

KER