Varför upprörda över läckorna?

Wikileaks har åter publicerat hemliga dokument. Denna gång uppskattas antalet till 400 000 som i detalj beskriver övergrepp som skett i Irak. Många är upprörda över läckan. Man förfasar sig över att dokumenten blivit publicerade. Men borde inte all vrede istället riktas mot övergreppen? Att dessa skett är väl det som borde stå i fokus och inte att de lämnats till Wikileaks? Ännu en gång ställs frågan: Varför invaderades Irak?