Allians på gång i Västra Götaland?

Det verkar hoopfullt att få bilda en Allians Västra Götaland efter valet. Under snart tio år har vår stora region hat ett styre som bestått av socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet. Men nu verkar det vara öppet för en förändring.

Kristdemokraterna har ett mycket bra samarbete med moderaterna i regionen. Vi har aldrig stängt dörren till varken FP eller C utan de valde bort oss i samarbetet.

Nu blickar vi inte tillbaka i backspegeln utan har siktet mot framtiden och då finns det goda förutsättningar att alliansen, dvs M, C, FP och KD bildar Allians Västra Götaland.

När vi diskuterade regionen i Radio P4 häromdagen sa företrädare för både C och FP att de är öppna för samverkan.

Idag finns det en artikel i SLA (finns enbart som papperstidning) där det antyds att mycket tyder på att den "oheliga alliansen" är på väg att spricka.

Kristdemokraterna är öppna för samverkan. Om jag får möjligheten att bli regionråd för Kristdemokraterna ska jag verka för att finna lösningar för regionens bästa och inte delta i "paj-kastning".