Alliansen förlorade 60000 kristna väljare

Enligt beräkningar som tidningen Dagen gjort förlorade allianspartierna ca 60 000 röster. Dessa väljare valde att rösta på något annat parti.

Hade de kristna i Sverige satsat på något av allianspartierna hade vi haft en säker fortsatt alliansledning.

För oss inom kristdemokratin kommer den "kristna rösten" att vara en viktig faktor då vi ska utvärdera vårt val. Som parti har vi strävat efter att skapa ett språk och form som tilltalar väljare utanför de kristna leden. Vi har inte gjort avkall på vår kristna värdegrund utan tydligt framhållit att partiets namn visar på den kristna värdegrund som partiet vilar på.

Men samtidigt noterar vi att bland våra väljare verkar "profilerade kristna företrädare" dra många personkryss. I flera distrikt tyder mycket på att den som mest fört fram kristna värden under sin kampanj får fler kryss än den som talat i "allmänna demokratiska termer".

En väljare sa ungefär så här: "Kristdemokraterna är precis lika otydliga som Sverigedemokraterna. Alla vet att SD har en rasistisk inställning men det står inget om det i deras program. Alla vet också att KD har en kristen värdegrund, men i era 13 steg står det ingenstans att ni känns vid denna. Varför går ni inte ut och deklarerar att ni står på en kristen grund. Det skulle kunna samla de kristna väljarna".

Det är många aspekter som ska vägas in i en valanalys, men jag tror att den "kristna rösten", som ju var bärande då partiet bildades, behöver höras starkare i fortsättningen. Det blir intressant att följa valanalysen.

Det går inte att undvika frågan: Varför kryssar sig "profilerade kristna" förbi på KD-listorna?