Bokmässan - ett eldorado för ordbrukare

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg är gigantisk, knappast ens överblickbar, men en fantastisk upplevelse. Idag tog jag mig en ledig dag och botaniserade i montrarna.

Mängder av reflekterande samtal pågår, yttrandefriheten blommar och åsikter utbyts. Intressant med alla olika företrädare för den afrikanska kontinentens bidrag till litteratursektorn.

Jag lyssnade vid några tillfällen till Elisabeth Sandlund. Som "Ulles mamma" har hon ett stort bidrag att ge till debatten om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Hon var också oerhört engagerande i ett samtal som hon hade med Per Åkerlund med kopplingar till boken "Värstingkristna i drevet". Elisabeth gav åtskilliga exempel och träffande bilder om journalistiken om kristna i Sverige. I sin roll som journalist gav hon sina kollegor eller rättare sagt publicisterna en rejäl känga för att okunniga journalister tillåts att skriva om andliga ämnen, vilka de uppenbarligen inte behärskar. Det vore som att låta någon skildra en hockeymatch utan kunskaper om sport, menade hon. Men hon menade också att kyrkorna har ett ansvar eftersom de inte ger det underlag som journalisterna behöver.

Hon beskrev också mycket träffande det mediala ointresset för Jesus-manifestationen.

Elisabeth Sandlund har under de senaste åren kommit att bli en av de viktigaste kristna rösterna i debatten. Det är glädjande att hon accepterad att vara kvar som ledarskribent på Dagen även om ägarna har satt in en ny publisher.

Hon har en oerhörd förmåga att snabbt formulera sig och säga "sanningar". Det märktes på publiken som ofta nickande instämmande då hon beskrev de svenska mediernas sätt att hantera kristna frågor.

I övrigt så var bokmässan oerhört inspirerande. Jag fick också möjlighet att ställa frågor och samtala med en rad utställare.

I en av montrarna mötte jag Lisbeth Pipping som satsar stort på "JAG MOBBAR INTE". Hon gör en stor insats genom att lyfta frågorna kring mobbning.

Nu är jag på väg hem med några kilo "ord".