Hälso- och sjukvården som regional utvecklingsfaktor

 Detta inlägg är publicerat i Skaraborgs Allehanda 14 sep och är min syn på den kraft och betydelse som sjukhusen har för den regionala utvecklingen.
 

Sjukhusen är viktiga arbetsplatser. I första hand för patienternas möjlighet att få en god vård nära hemmen. Men sjukhusen i sig är också viktiga för den regionala utvecklingen. De är viktiga arbetsplatser men ofta bidrar personalens idéer och engagemang till utveckling som påverkar hela närmiljön där sjukhusen finns.

Tyvärr så har politiken i Västra Götaland de senaste åren gjort att de mindre sjukhusen lever farligt.

Den politik som förts har istället skapat stora kolosser lokaliserade på få platser i regionen.

Det är en politik som inte bara är negativ ur ett hälsoperspektiv, den är också ett hot mot många små samhällen och städer.

Sjukhusen är i många orter den största arbetsgivaren och bidrar till en lokal utveckling och tillväxt.

Att lägga ner små-sjukhus trots att forskningen pekar på att stor-sjukhus inte är mer effektiva ter sig då orimligt.

Sjukvården utgör ofta (på orter med svag tillväxt) ett viktigt komplement till ett mansdominerat näringsliv. Med en stor del av sin personal med långa utbildningar bakom sig är det en plats som samlar mycket kunskap och idéer. Dessa idéer bidrar till en positiv utveckling för hela närområdet. Sjukvården är en av de mest växande och framtidsinriktade branscherna och en sådan där stora möjligheter finns. Genom att bättre ta tillvara de idéer som finns kan sjukvården bidra med än mer utveckling i vår region.

Hälso- och sjukvården genererar också utveckling inom de sidoverksamheter som området för med sig. Det rör sig om allt från städning och matproduktion till läkemedelsindustrin och transporter. Sammanlagt köps varje år tjänster och varor för över 50 miljarder kronor. (i vårt län?) Därtill kommer kostnader för lokaler och medicinsk teknik på ytterligare många miljarder. Det innebär att beslut om upphandlingar, investeringar och förändringar i organisation har stor inverkan på många orters arbetsmarknad och utvecklingsmöjligheter.

Ytterli­gare utveckling och tillväxt i Västra Götaland kan stimuleras genom att möjligheter till alternativa driftformer ökar. Vårdvalet är ett exempel på reform som bidragit till nya arbetsplatser och entreprenörskap ute i regionen. Genom att underlätta för fler att bli egna skapas en viktig företagsanda som kan sprida sig till fler områden.

De positiva effekter sjukhus har på utvecklingen i hela regionen gör att det är dags att vända utvecklingen och åter börja satsa på lokalsjukhusen. Genom att dessutom ge en möjlighet för lokalsjukhusen att utveckla en egen profil och specialisera sig kan en positiv framtidsanda skapas.

Vi tror att de mindre sjukhusen kommer att spela en allt större roll i regionen. Därför vill Kristdemokraterna vara med i ledningen för en vårdpolitik som ger god vård på nära håll.