Hårt slit för valarbetarna

14 dagar återstår till valet. Det blir en intensiv valrörelsen de kommande dagarna. Det blir många debatter, studiebesök och möten vid valstugor.

Men det är också välidgt uppmuntrande och inspirerande att vara med i en valrörelse. Man möter många levnadsöden. Ibland blir jag glad över vad jag hör, ibland upprörd, men detta sporrar också till nya tag. Vi jobbar för ett mänskligare samhälle och det kräver en omdaning på många områden.

Det gäller att på många olika sätt vara med och sprida kunskap om sitt parti. Jag har valt att försöka personligen dela ut mateial i 5000 brevlådor. Jag vet inte om jag kommer att klara det, men jag är i alla fall mer än halvvägs mot det målet.

Det är många debatter nu. Bilden är tagen i Finlandia som är Finska Föreningens lokal. Det blev spännande samtal kring minoritetsspråkens ställning och de behov som sverigefinnarna har i Sverige. De har varit med och byggt vår välfärd och vi kan idag konstatera att utan tusentals finska arbetare skulle vi inte haft det välstånd som vi idag har.