KD bygger på en kristen grund

En vanligen förekommande fråga under valörelsen är: Måste man vara kristen för att rösta på kristdemokraterna? Svaret är NEJ. Alla är välkomna, oavsett trosuppfattning, att stödja partiet.

Kristdemokraterna är alltså inget religöst parti, eller som vi ibland säger; inget konfessionellt parti. Detta innebär att alla som delar våra värden kan ansluta sig till och vara med i gemenskapen. Man behöver alltså inte vara troende eller tillhöra någon viss religion.

Vårt partinamn förklarar att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Ett konkret exempel, som drivits av Göran Hägglund, är vård av papperslösa flyktingar. Där visas den kristna människosynen i praktisk handling.  Dessa värden har hållit under några tusen år och behövs idag. Det är många som delar våra värden och vi välkomnar alla röster.

Vi säger alltså: KD står för kristna värden. Till stora delar är den västerländska demokratin byggd på dessa värden och det är med stolthet som vi bär namnet krist-demokraterna.