Kristna Irakier behöver vårt stöd

Idag meddelar chefredaktören på SLA att de satt streck i debatten innan valet. Det innebär att flera av våra insändare inte kommer att publiceras.
Därför använder vi nu våra bloggar för att nå ut med dem. Detta är en insändare som vi skrivit efter att ha mött många människor med erfarenhet från krisen i Irak.


Under valrörelsen har vi Kristdemokrater mött många av våra nya svenskar som utsatts av förföljelse runt om i världen. Kristna minoriteterna finns idag utspridda i de flesta av Mellanösterns länder och deras utsatthet varierar. I vissa länder är utsattheten påfallande. I Irak har 65 kyrkor blivit attackerade sedan 2004. Situationen är, och har varit, mycket svår för Iraks kristna och lett till en omfattande flyktingström, inte minst till vårt land. För att kunna förverkliga demokratin i Irak bör samma status ges till alla folkgrupper oavsett nationell identitet och religion. För att kunna rädda assyrier/syrianerna/kaldéer som ett folk och för att bevara det kristna kulturarvet i sitt ursprungsområde, krävs att deras säkerhet garanteras. Vi Kristdemokrater anser att svensk utrikespolitik verkar för att utveckla demokratin i Mellanösterns länder och att minoriteter garanteras mänskliga fri- och rättigheter. Svensk utrikespolitik skall också verka för att Irak skyddar landets kristna minoriteter.

 Annika Eclund (KD)
Riksdagskandidat, Skaraborg

Conny Brännberg (KD)
Regionkandidat, Skaraborg

Emad Hanna (KD)
Fullmäktigekandidat, Skövde

Maha

Kristna har ingen problem i Irak, men de själva vill inte leva i Irak.