Nio år senare minns vi terrorns fasa

Idag är det nio år sedan attacken mot World Trade Center och Pentagon. I USA kommer flera minnesstunder att hållas och läget är fortfarande spänt på grund av ett planerat bokbål. Den muslimska världen rasar och hotar med vedergällningar om kyrkan i Florida genomför bränning av koranen.

Krig är vedervärdigt och fred är det mest angelägna för världens ledare. Det hat som blossar upp kan enbart mötas med kärlek. Religionen har en enorm betydelse för många människor och känner de att heliga värden kränks så leder till aktiviteter.

Låt oss göra allt för att skapa en fredligare och mänskligare värld.

Frågan är om kriget mot terrorism har någon chans att lyckas genom vapenföring.