Socialdemokraternas sämsta siffror (på tio år)

Dagens SIFO visar att alliansen har egen majoritet. Socialdemokraterna verkar vara inne i en sjunkande trend och får endast 28,7%. Mätningen visar att alliansen får 50,1%.

Men det finns två faktorer som helt kommer att avgöra valutgången.
Dels räknar man med att det är ca 20 % som avgör sig sista veckan.
Dels kommer det troligtvis att vara många "soffliggare" i årets val.

Vi kommer troligtvis att se en stark mobilisering av valarbetare denna vecka. De erfarna valarbetarna vet att siffror går upp och ned och att det är hårt vardagsslit och TV-utfrågningarna, som avgör.

Aftonbladet, GP, DN, SvD, Expressen,