Alliansen samlad i Skaraborg

Nu har vi dragit igång den gemensamma valrörelsen i Skaraborg. Målet är att alliansen i Västra Götaland ska få väljarnas stöd och bilda en regional alliansledning.
Igår var alliansens toppkandidater i Skaraborg på pressturné och manifesterade att vi vill arbeta tillsammans i regionen. På bilden ser du Karl-Olof Fernow (FP), Gunilla Levén (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Conny Brännberg (KD).

Vi har skrivit fram en rapport och nedan följer det pressmeddelande som lämnades igår.

(M), (C), (FP), (KD) rapport:
Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen


Sjukhusens akutmottagningar är den vanligaste ingången till länssjukvården. Varje år söker sig över 60 000 patienter vård vid akutmottagningarna på Skaraborgs Sjukhus.- Trots att Skaraborgs Sjukhus är bäst av sjukhusen i regionen kan vi konstatera att alltför många patienter tvingas vänta lång tid på akuten. Ambulanserna kommer inte alltid i tid och bristen på vårdplatser har på vissa håll varit stor. Akutsjukvården i Skaraborg måste utvecklas och förstärkas. Det sade Gunilla Levén (M) i samband med att 1:a namnen på de fyra allianspartiernas valsedlar presenterade rapporten ”Det bästa för Skaraborg” inför omvalet till Västra Götalandsregionen.

- Väntetiderna på akutmottagningarna måste kortas. Vi vill öka läkarbemanningen och vidareutveckla akutläkarkonceptet för att få fler läkare att välja akutmottagningen som ordinarie arbetsplats. Vi vill förbättra informationen till väntande patienter och överväga inrättandet av fler särskilda barnakuter, fortsatte Gunilla Druve Jansson (C).

- Vi vill också se förstärkningar av ambulanssjukvården. I Skaraborg varierar väntetiderna på ambulansen mycket mellan olika ambulansstationer. Målet är att 90 procent av patienterna ska nås inom 20 minuter. I dagsläget når inte alla ambulansstationer upp till målet men vår ambition är att hela Skaraborg ska kunna nås av ambulans inom uppställda tidsmarginaler. Vi vill att ambulanshelikoptern förstärks med en kuvös för att möjliggöra transporter av för tidigt födda barn och vi vill också utreda behovet av och de ekonomiska förutsättningarna för att införskaffa en extra ambulanshelikopter i regionen, säger Mikael Wendt (FP).

- Regionens ansvar är inte enbart sjukvård utan regionen gör också insatser för att främja tillväxt och utveckling. För oss i Skaraborg betyder E 20 och Västra Stambanan oerhört mycket för transporter av personer och gods, menade Conny Brännberg (KD).

- I Västra Götalandsregionen har det tidigare varit stor enighet om att målet för E20 ska vara motorväg eller fyrfältsväg. Vi står fast vid målsättningen och beklagar att de nu styrande partierna (S), (MP), (V) och (SPVG) har övergivit den. Den styrande koalitionen har som vi ser det också gjort en tydlig markering mot en fortsatt utbyggnad av E20 genom att dra in Regionutvecklingsnämndens stöd till E20-gruppen, avslutade Brännberg (KD).