Det behövs varma vindar i politiken

Jag är oroad över de vindar som blåser inom politiken. Istället för att möta t ex flyktingar med värme och gemenskap möts de av kyla och hamnar ofta i ett utanförskap. Den som saknar tak över huvudet får ibland höra att denne får skylla sig själv. Många klyftor ökar i samhället och samtidigt som många får det bättre kämpar många också för den dagliga kampen.

Solididaritet och medmänsklighet har varit viktiga ledord i politiken. Jag har valt att delta i byggandet av Sverige genom engagemang i Kristdemokraterna, ett parti som har sin utgångspunkt i den kristna etiken.

Denna typ av tankar föranledde mig att skriva ett inlägg i tidningen Dagen. Artikeln visar på några av mina tankar om den kristna etiken i politiken.