Först på listan: Fler vårdplatser

Tidningen Dagens Samhälle har stora feta bokstäver på sin förstasida; Överfulla sjukhus i hela landet. De skriver att tre av fyra sjukhus har stora problem med överbeläggningar. Bristen på vårdplatser hotar patientsäkerhet och arbetsmiljö.

När Kristdemokraterna började att planera för omvalet bestämde vi oss för två valfrågor: Fler vårdplatser och bättre kollektivtrafik.

Vi visste inte då att just dessa två frågor skulle bli de hetaste i valrörelsen. Sedan vi presenterade idén om fler vårdplatser har bland annat socialdemokraterna gjort starka påhopp i medierna och menar att vi svartmålar vården.

Nu får vi stöd från en av landets mäktigaste tidningar då det gäller bevakning av landstingssektorn.

Enligt den enkät som Dagens Samhälle genomfört vid sjukhusen säger våra egna sjukhus följande:
Alingsås sjukhus (109 vårdplatser) Överbeläggningar så gott som varje vecka
Kungälvs sjukhus (160 vpl) Överbeläggningar så gott som varje vecka
NU-sjukvården/Trollhättan (638 vpl) Överbeläggningar så gott som dagligen
Sahlgrenska universitetssjukhuset (1568 vpl) Överbeläggningar så gott som varje vecka
Skaraborgs sjukhus (561 vpl) Överbeläggningar så gott som varje vecka
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås) (420 vpl) Överbeläggningar så gott som dagligen

Vi har en lång lista på åtgärder som behöver införas. Det handlar om en vårdkedja som måste fungera hela vägen. Ambulansen skapar trygghet genom att ha korta insatstider. Den som är sjuk ska snabbt kunna bedömas på akuten och sedan placeras på en vårdavdelning. När sjukhusvården är klar ska en god eftervård planeras och genomföras. Handlar det om äldre sjuka ska kommunen snabbt ta fram en vårdplan och ta hand om de äldre. Ett av problemen är att kommunerna inte tar hem sina patienter. Därför är inte problemet med vårdplatser enbart ett problem för regionen utan något vi äger tillsammans med kommunera.

Vi har förslagen. Vi har den politiska viljan. Vi vill och kan. Därför ber vi om väljarnas förtroende. Det visas genom att man väljer en kristdemokratisk valsedel i samband med omvalet den 15 maj.