Mina svar på GTs 21 valfrågor

En artikel i GT, av Karl Henrik Sax, tar upp 21 valfrågor. Tidningen lyfter fram sina svar. Jag kommenterar dessa var för en. Det fetstilta är GTs valfrågor och texten som följer är mina kommentarer.

1. Inga sjuka ska ligga i korridorer.
Jag har skrivit flera artiklar om att det är ingen värdig vård som erbjuds om man inte får en säng på en vårdavdelning. Den som är sjuk ska få en vårdplats. Kristdemokraterna är det parti i regionen som drivit denna fråga. Vi vill ha en vårdplatsgaranti.
2. Laga maten lokalt.
Maten är en del av behandlingen och ofta har man mindre aptit. Därför är det angeläget att det satsas på maten. Planerna på ett storkök ska skrotas. Kristdemokraterna har föreslagit att att sjukhusmaten ska vara a´la carte, dvs patienten ska kunna välja mellan flera rätter och de ska serveras på ett aptitligt sätt.
3. Fler småsjukhus.
Vi har upprepat detta krav i flera år. Sluta med sjukhuskolosserna och storkoncerner som Socialdemokraterna verkar älska. Ett av de viktigaste skälen är att personalen ska ha ett stort inflytande över vårdprocesserna. Närhet till chefen och möjlighet att snabbt kunna påverka är viktigt. Självklart vill vi se en stor samverkan mellan sjukhusen, men de ska vara självständiga och ha en lokal ledning. 
4. Bort med krångeltaxan.
Kristdemokraterna har lagt många förslag om kollektivtrafiken. I Skaraborg hade vi ett "20-dagars-kort" som var populärt, nu kallar vi det flexikort. Det ska vara enkelt och begripligt att köpa en biljett. Dessutom vill vi koppla ihop kultur med kollektivtrafik och har föreslagit ett s k kulturpass.
5. Ännu friare vårdval.
Även här har Kristdemokraterna agerat på många sätt. Vi vill ha ökad valfrihet. Det handlar om rehabilitering, mödravård och min partikamrat Magnus Berntsson har nyligen drivit frågan om valfrihet av hjälpmedel. (Du kan läsa mer på Porten mot Väster)
6. Begränsa hyrläkarna.
Vi hade en tuff debatt i senaste regionfullmäktige om detta. V ville införa förbud, men tanken är orealistisk. Det finns anledningar till att läkare inte vill vara anställda i regionen. Det handlar inte bara om pengar. Vår ambition är att erbjuda bra arbetsmiljöer, ge möjlighet till forskning och kompetensutveckling och bli uppskattad. Självklart har lönen betydelse. Vi behöver hyrläkare och annan hyrpersonal under våra "toppar". Men det är ett problem då regionen gjort sig beroende av dem.
7. Nej till fri tandvård åt 25-åringar.
Socialdemokraterna räknade med ökat stöd från ungdomarna för denna reform, men det handlar till stora delar om kunskap. En av alliansregeringens stora reformer är tandvårdsstödet som inneburit att det generellt blivit billigare för alla att gå till tandläkaren. Tänderna tillhör kroppen och på sikt måste tandvården bli en del av sjukvården och ges på samma villkor. Tyvärr har tandstatusen försämrats hos vissa grupper och fluortanten var nog ingen dum idé.
8. Färre yrkespolitiker.
Politik är aldrig ett yrke. Tanken är att medborgare ska tjänstgöra under en tid i politiken och ta med sig sina erfarenheter, men inte att det blir ett yrke. Vi behöver inte fler politiker i Västra Götaland, men de politiker som finns ska ha verklig makt och vara medborgarnas företrädare.
9. Hejda onödiga sysslor.
Kristdemokraterna har föreslagit att vi ska införa "LEAN" i vården. En av huvudidéerna handlar om att allt onödigt och det som inte är värdeskapande ska bort. Tyvärr fick vi inte stöd för detta, men vi driver att varje dag ska alla medarbetare aktivt medverka till att allt onödigt tas bort. Det finns stora pengar att hämta här.
10. Hellre väg än autobahn.

Vår uppgift är att trycka på regeringen så att vi får en hög vägstandard genom regionen. E20 bör vara motorväg. Det är rätt absurt att huvudleden mellan våra två största städer har trafikljus och 70 km på vissa sträckor. Goda vägar till och från Göteborg stärker hela regionen.
11. Bota sjukaste skandalen.
Vi upprepar varje år då det handlar om budget att psykiatrin behöver mer pengar. Nästan en tredjedel av alla besök på vårdcentralerna har att göra med psykisk ohälsa. Här behövs krafttag och kristdemokraternas politik skulle göra livet bättre för många människor som drabbas orättvis.
12. Fler gräddfiler i vården.
Vi talar om "VIP-patienter. Men då menar vi de äldre som är multisjuka och har stora vårdbehov. Vår idé om mångbesöksmodellen har vunnit gehör och ska införas på alla sjukhus. Då en äldre patient kommer in ska alla specialiter samlas kring patienten och gemensamt lösa problemen. Idag förs man från avdelning till avdelning och här behövs en ny syn på vårdens processer.
13. Ja till trängselskatt.
Ett nödvändigt ont. Det verkar som att enda sättet att minska bilismen är genom högre avgifter. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken och gärna kombinera med bil. Fler pendelparkeringar kan innebära att man tar bilen en sträcka men sedan åker kollektivt in till centrum. Då kan trafiken i flaskhalsarna minska.
14. Glöm Sverigedemokraterna.
Jag hoppas att väljarna ser till att SD inte kommer in i regionfullmäktige.
15. Rösta på rätt block.
Allianspartierna står redo att ta över ledningen i regionen. Vi vädjar till väljarna att ge oss den möjligheten. Regionen behöver en tydlig och stabil ledning som leder utvecklingen.
16. Se upp för falska skrämskott.
Socialdemokraterna är rädda för att förlora makten. Därför agerar de på ett sätt som förvånar. De försöker att skrämma väljarna att alliansen ska vidta ett antal åtgärder som inte alls är sanna.
17. Tillsätt en krisgrupp på Näl.
Vår gruppledare Monica Selin har efter att följt verksamheten vid akuten agerat kraftfullt och krävt omedelbara åtgärder. Patienterna måste få känna att vi erbjuder en trygg och säker vård. Många av insatserna börjar på akuten.
18. Rättvis färdtjänst.
Det finns olika regler för färdtjänsten i regionen som gör att det är svårt för de som behöver färdtjänst att beräkna sina kostnader. Gemensamma regler måste införas. Det är inte rimligt att vissa får betala mycket mer än andra.
19. Inför nattstopp.
Kristdemokraterna drev denna fråga i förra regionfullmäktigemötet. Idén handlar om att resenären ska kunna be chauffören att stanna mellan hållplatser på natten. Man ska då kunna gå av bussen genom framdörren och detta ska vara ett led i att skapa trygghet på nätterna. Inget annat parti gillade denna idé, men vi ger oss inte.
20. Ambulanser att lita på.
Det behövs fler ambulanser. Detta är något av det som skapar mest trygghet i samhället. Men ambulanser ska inte enbart ses som ett transportfordon. De är sjukhusets förlängda arm och genom hög kompetens ombord kan de underlätta och kanske till och med behandla patienter på plats så att inte alla behöver köras till akuten. Ambulansfrågan är en av de stora frågorna att ta tag i. Det fungerar bra i storstäderna, men landsbygden behöver en satsning. Ytterligare en helikopter kan underlätta.
21. Lön du kan leva på.

En grupp som behöver högre lön är sjuksköterskorna. Trots att de strejkade för några år sedan har deras löneutveckling inte blivit som de önskat. Alla i regionen som önskar heltid ska få det. Sedan är det viktigt att vi som politiker inte lägger oss i lönerörelsen, den ska skötas av arbetsmarknadens parter.

Läs mer på www.kdvg.se www.kdskaraborg.se www.brännberg.se