Regeringen satsar på tillväxt i hela landet

Snart kommer regeringens vårproposition, men varje dag presenteras delar av den. Idag skriver alliansens partiledare (DN) om fem åtgärder som planeras och som troligtvis blir fullständigt presenterade i samband med höstens budgetproposition.
De fem punkterna är:
1. Fler i arbete
2. Ett robust finansiellt system
3. Ett högklassigt utbildningssystem
4. Välfärd med hög kvalitet
5. Hållbar tillväxt i alla delar av Sverige

Det är glädjande att våra krav på landsbygdsfrågorna kommer i fokus. Under ett antal år har Kristdemokraterna varit det parti som värnat om att hela landet ska leva. Vi har haft fokus på landsbygdsfrågorna och nu nämner partiledarna vikten av detta. 

"Sverige ska dra nytta av energiomställningen inom de gröna näringarna och människors intresse för turism, lokalproducerad mat och upplevelser i naturen. God tillgänglighet till service samt digital och fysisk infrastruktur är viktiga beståndsdelar för hållbar tillväxt i hela Sverige."

Det blir spännande att se vad som kommer i den s k VÅPen 15 april.