Solidaritet och medmänsklighet behövs

Vi är överens om många värden i Sverige. Att ta hand om varandra och ställa upp för sin medmänniska är en självklarhet. Eller rättare sagt, har varit en självklarhet. Jag tycker att det börjar blås kyliga vindar i vårt land där man alltmer börjar tala om att var och en måste ta ansvar för sig själv. Det är i och för sig en riktig tanke, men den bygger på att var och en klarar detta. I vissa situationer i livet kan man råka ut för sådant som gör att man behöver andras stöd. Därför har vi varit överens om solidaritetstanken. Den som har ett behov ska kunna vända sig till företrädade i samhället och få hjälp. Detta anser jag viktigt att värna. Vi måste ta hand om varandra, stötta den som råkat illa ut, eller se till att den som är sjuk ska få behandling oavsett sin egen betalningsförmåga. Detta är värden som jag värnar. Kristdemokraterna vill bygga ett samhälle som är mänskligt, dvs ett samhälle där vi trivs och tar hand om varandra. Devisen ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter, beskriver detta på ett bra sätt. Kristdemokraterna behövs i svensk politik och därför verkar jag för ett mänskligare Sverige.