Trygghet med bussen

Skövde Nyheter har återuppstått. Jag hade förmånen under några år att arbeta på redaktionen, men sedan en tid har tidningen varit nedlagd. Nu har Västgötatidningar bestämt sig för att ge ut den på nytt. I det första numret så valde de att ta in en insändare som jag skrev inför debatterna om en motion som Monica Selin lämnat till regionfullmäktige. Så här löd den:

Trygghet med bussen

Kristdemokraterna har presenterat många idéer i regionen om kollektivtrafiken. Vi vill ha ett enklare och begripligare biljettsystem. Idén om kulturpass, att kombinera resor och kultur, är på gång och vi vill utveckla fritidskortet att gälla upp till 24 år. Det senaste är att vi föreslår nattstopp. I samråd med chauffören ska man på nätterna kunna välja att gå av mellan ordinarie hållplatser. Det tror vi kan skapa ökad trygghet för många. Vi kommer att kämpa för utvecklingen av kollektivtrafiken.

Conny Brännberg (KD)

Kandidat i omvalet 15 maj