Vi vill satsa på kollektivtrafik

Vi är överens om mycket i politiken i Västra Götaland, men det finns också flera frågor som helt skiljer partierna åt. Att vi ska satsa på kollektivtrafik är vi överens om. Ett led i detta är att regionen ska bli ensamägare till Västtrafik. Det kommer att förenkla en hel del av besluten, samtidigt som annat måste ske i en allt mer omfattande dialog.

Däremot skiljer vi oss helt när det gäller förslaget till enhetstaxa. Sjukvårdspartiet, t ex, vill att det ska kosta 20 kr för en långresa och 10 kronor inom en kommun. Låter väldigt bra, men kräver svar på mängder av frågor. Troligtvis kommer detta att leda till:

- De som idag går och cyklar till jobbet eller skolan kommer i högre utsträckning att ta bussen
- De som långpendlar kommer att tjäna mycket pengar

Det finns ingenting som tyder på att lägre avgifter påpverkar bilisternas beteende. Är man van att åka bil så fortsättter man med det.

Konsekvensen blir att de som har jobb får mer pengar över och blir gynnade rent privat. Samtdigt måste man fråga vem som ska betala för de högre kostnaderna. (Vissa uppskattar dem till ca 1 miljard kronor). Ska skattekollektivet göra det? I så fall innebär det att de som kör bil kommer att få betala för dem som åker kollektivt via skattsedeln.

Är väljarna verkligen beredda att acceptera detta? Någon måste betala för kostnaden. Om inte de som åker kollektivt gör det blir det andra som får bära notan.

Jag tycker att förslaget om 20 kronor för en långresa är populism och jag hoppas att inte väljarna går på det.