Inspiria - intressant Science Center i Sarpsborg

Ett nytt Science Center - INSPIRIA - har öppnats i Sarpsborg, inte långt från gränsen till Norge om man betraktar det från norra Bohuslän. Inspiria bygger på det lustfyllda lärandet, där kunskaper förmedlas genom aktiviteter som engagerar både barn och vuxna. Huset i sig är intressant men framförallt har flera intressanta delar i själva verksamheten. Allt bygger på tre teman: Miljö, Energi och Hälsa. Samtidigt finns det stora inslag av kultur, bland annat en stor samlingssal fullpackad med modern teknik, men också ett spiseri. De har byggt ett eget koncept och vill varken kalla det för restaurang eller kafé. Här serveras "kortrest" mat. Som svensk känns det ordet väldigt rätt även om jag aldrig hört det innan besöket på Inspiria. "Sund och kortrest" mat är en profil.
Intressant är att de också kopplar allting till hälsa. Östfolds fylkeskommun, Sarpsborgs kommune, den norska staten och regionens näringsliv har åstadkommit ett mycket intressant koncept och de har ambitionen att alla skolklasser ska minst en gång om året besöka centrat som en del av undervisningen. Samtidigt så blir det också ett stort besöksmål. Inte minst riktar de sig till "bästeföräldrar" som tar med sig barnbarnen på upptäckarfärd.

På Youtube finns en kort presentationsfilm av Inspiria.
De har också en egen hemsida.
De finns också på Facebook.

Det är mängder av stationer på Inspiria och de flesta av dem bygger på avancerad teknik, men det finns också "enklare" stationer. Tex har näringslivet en stock där man drar upp en liten kontainer för att få ta del av alla de produkter som utvinns ur ett träd. Man blir förvånad över vad egentligen skogsnäringen står för.